Hľadaný výraz: Kaz 7,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Všímaj si Božie dielo! Ktože by mohol urobiť rovným, čo on raz skrivil?

1

mail   print   facebook   twitter