Hľadaný výraz: Kaz 4,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Daj si pozor na svoje kroky, keď ideš do domu Božieho. Pristúp čím bližšie, aby si počul - veď to je (cennejšia) obeta ako dar pochabých, lebo takí ani nevedia, že si počínajú zle.

1

mail   print   facebook   twitter