Hľadaný výraz: Kaz 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo keby tamten prichádzal aj z väzenia ujať sa svojho kráľovstva, tento by bol aj pri kráľovskej (hodnosti) taký, ako kto sa v chudobe narodil.

1

mail   print   facebook   twitter