Hľadaný výraz: Kaz 12,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Slová učencov sú ako (zaostrené) ostne a klince, vhlobené do listov knižnej zbierky -, ktoré potom odovzdal jeden pastier.

1

mail   print   facebook   twitter