Hľadaný výraz: Kaz 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu - vyrozprávať to nevládze nik. Oko sa nenasycuje videním, ucho sa nenapĺňa počúvaním.

1

mail   print   facebook   twitter