Hľadaný výraz: Kaz 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, - ale to všetko je márnosť a honba za vetrom!

1

mail   print   facebook   twitter