Hľadaný výraz: Kaz 1,16, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
16 דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃

1

mail   print   facebook   twitter