Hľadaný výraz: Kaz 1,16, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Pomyslel som si: Získal som väčšiu a hojnejšiu múdrosť ako všetci, ktorí predo mnou vládli nad Jeruzalemom, a moje srdce zakúsilo veľa múdrosti a poznania.

1

mail   print   facebook   twitter