Hľadaný výraz: Kaz 1,16, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Povedal som si: Nadobudol som väčšiu a hojnejšiu múdrosť ako všetci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srdce zakúsilo mnoho múdrosti a poznania.

1

mail   print   facebook   twitter