Hľadaný výraz: Kaz 1,16, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Rozmlouval jsem se svým srdcem: Hle, nabyl jsem větší a hojnější moudrosti než ti všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou, mé srdce nabylo mnoho moudrosti a vědění.

1

mail   print   facebook   twitter