Hľadaný výraz: Jud 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá.“

1

mail   print   facebook   twitter