Hľadaný výraz: Jud 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, pohŕdajú Pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam.

1

mail   print   facebook   twitter