Hľadaný výraz: Jud 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Preto vám chcem pripomenúť, hoci to vy všetko viete, že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny, no potom tých, čo neuverili, zahubil.

1

mail   print   facebook   twitter