Hľadaný výraz: Jud 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz navždy odovzdanú svätým.

1

mail   print   facebook   twitter