Hľadaný výraz: Jud 1,22-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie; 23 zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou; nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom.

1

mail   print   facebook   twitter