Hľadaný výraz: Jud 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Lebo vám hovorili: „V poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí.“

1

mail   print   facebook   twitter