Hľadaný výraz: Jud 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých,

1

mail   print   facebook   twitter