Hľadaný výraz: Jud 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. A čo podľa prírody poznajú ako nemé zvieratá, to je im na záhubu.

1

mail   print   facebook   twitter