Hľadaný výraz: Jud 1,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa.

1

mail   print   facebook   twitter