Hľadaný výraz: Jud 1,22-23, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
22 A nad některými zajisté lítost mějte, rozeznání v tom majíce. 23 Jiné pak strašením k spasení přivozujte, jako z ohně je vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu skrze tělo poskvrněnou sukni.

1

mail   print   facebook   twitter