Hľadaný výraz: Jud 1,14, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
14 V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých,

1

mail   print   facebook   twitter