Hľadaný výraz: Jud 1,12, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
12 Sú poškvrnou našich hodov lásky; keď s vami bez bázne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú oblakmi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými s koreňmi.

1

mail   print   facebook   twitter