Hľadaný výraz: Joz 9,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 V ten deň ich Jozue ustanovil za drevorubačov a vodárov pre ľud a pre (Pánov) oltár - sú nimi až dodnes - na mieste, ktoré si má (Pán) vyvoliť.

1

mail   print   facebook   twitter