Hľadaný výraz: Joz 9,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa to dozvedeli všetci králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordána, na vrchovine, na nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Hetejci, Amorejčania, Kanaánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci,

1

mail   print   facebook   twitter