Hľadaný výraz: Joz 8,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom Pán povedal Jozuemu: „Neboj sa a neľakaj sa! Vezmi so sebou všetok bojaschopný ľud, vstaň a vytiahni proti Haiu! Hľa, do tvojich rúk som dal haiského kráľa, jeho ľud, mesto i územie.

1

mail   print   facebook   twitter