Hľadaný výraz: Joz 6,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ale mesto i so všetkým, čo je v ňom, nech je pod kliatbou zasvätené Pánovi! Len neviestka Rachab nech zostane nažive - ona a všetci, ktorí sú s ňou v dome -, lebo ukryla vyzvedačov, ktorých sme vyslali.

1

mail   print   facebook   twitter