Hľadaný výraz: Joz 5,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 A Jozue si narobil kamenných nožov a obrezal Izraelových synov na pahorku Aralot.

1

mail   print   facebook   twitter