Hľadaný výraz: Joz 5,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 V tom čase povedal Pán Jozuemu: „Narob si kamenných nožov a obrež druhý raz Izraelových synov!“

1

mail   print   facebook   twitter