Hľadaný výraz: Joz 5,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Vodca Pánovho vojska povedal Jozuemu: „Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté!“ A Jozue to urobil.

1

mail   print   facebook   twitter