Hľadaný výraz: Joz 4,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ľud vystúpil z Jordánu na desiaty deň prvého mesiaca a utáboril sa v Galgale, východne od Jericha.

1

mail   print   facebook   twitter