Hľadaný výraz: Joz 3,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Len čo nosiči archy došli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa okraja vôd, hoci Jordán po všetky dni žatvy napĺňa svoje koryto,

1

mail   print   facebook   twitter