Hľadaný výraz: Joz 24,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Aj Áronov syn Eleazar zomrel a pochovali ho v Gabae, (meste) jeho syna Finésa, ktoré mu bolo pridelené na Efraimskom pohorí.

1

mail   print   facebook   twitter