Hľadaný výraz: Joz 24,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Jozefove kosti, ktoré Izraelovi synovia priniesli z Egypta, pochovali v Sicheme, na záhone, ktorý kúpil Jakub od synov Sichemovho otca Hemora za sto strieborných a ktorý dostali za dedičný podiel Jozefovi synovia.

1

mail   print   facebook   twitter