Hľadaný výraz: Joz 24,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Jozue povedal všetkému ľudu: „Toto hovorí Pán, Izraelov Boh: Oddávna bývali vaši otcovia, Abrahámov a Nachorov otec Táre, na druhej strane Rieky a slúžili iným bohom.

1

mail   print   facebook   twitter