Hľadaný výraz: Joz 24,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Veď on je Pán, náš Boh, ktorý nás - a tiež našich otcov - vyviedol z egyptskej krajiny, z otrokárne, ktorý pred našimi očami robil tie veľké divy a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli, a medzi všetkými národmi, uprostred ktorých sme prechádzali.

1

mail   print   facebook   twitter