Hľadaný výraz: Joz 24,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Jozue zhromaždil všetky Izraelove kmene do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho náčelníkov, sudcov a pisárov. A keď sa dostavili pred Boha,

1

mail   print   facebook   twitter