Hľadaný výraz: Joz 22,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Tu sa dopočuli Izraelovi synovia takúto zvesť: „Rubenovci, Gadovci a polovica Manassesovho kmeňa si postavili oltár proti krajine Kanaán, na jordánskych kužeľovitých kopcoch, z druhej strany Izraelových synov.“

1

mail   print   facebook   twitter