Hľadaný výraz: Joz 21,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami:

1

mail   print   facebook   twitter