Hľadaný výraz: Joz 21,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 (Na druhej strane oproti Jerichu) z Rubenovho kmeňa Bosor (mesto útočišťa pre vrahov) s jeho pastvinami, Jachsu s jej pastvinami, Kedemot s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami: štyri mestá.

1

mail   print   facebook   twitter