Hľadaný výraz: Joz 21,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Gersonovci z levitských rodov dostali z polovice Manassesovho kmeňa: Gaulon, mesto útočišťa pre vrahov v Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami: dve mestá.

1

mail   print   facebook   twitter