Hľadaný výraz: Joz 21,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Z polovice Manassesovho kmeňa Tanach s jeho pastvinami a Jeblaám s jeho pastvinami: dve mestá.

1

mail   print   facebook   twitter