Hľadaný výraz: Joz 21,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levitským rodom Kaátovcov, ktoré ešte ostávali z Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa.

1

mail   print   facebook   twitter