Hľadaný výraz: Joz 21,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi.

1

mail   print   facebook   twitter