Hľadaný výraz: Joz 19,47, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
47 Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana.

1

mail   print   facebook   twitter