Hľadaný výraz: Joz 19,32-39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Na Neftalimovcov padol šiesty lós, na Neftaliho synov podľa ich rodov. 33 Ich hranica ide od Helefa, od Sánanimskej dubiny, od Adami-Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. 34 Potom sa hranica zatáča na západ do Azanot-Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha k Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera a na východe Jordána. 35 Opevnené mestá sú: Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret, 36 Edema, Arama, Asor, 37 Kedes, Edrai, En-Hasor, 38 Jeron, Magdalel, Horem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest s ich dedinami. 39 To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

1

mail   print   facebook   twitter