Hľadaný výraz: Joz 17,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Tak Manassesovi pripadlo desať dielov okrem krajiny Galaád a Bášan na druhej strane Jordánu.

1

mail   print   facebook   twitter