Hľadaný výraz: Joz 16,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Z Tafuy ide hranica na západ k potoku Kana, až sa končí pri mori. To je dedičný podiel kmeňa Efraimových synov podľa ich rodov.

1

mail   print   facebook   twitter