Hľadaný výraz: Joz 16,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Z Betelu ide ďalej cez Luzu a prechádza na územie Arčanov, do Atarota.

1

mail   print   facebook   twitter