Hľadaný výraz: Joz 15,9-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Od končiara vrchu hranica zatáča k prameňu Vody Neftoachovej a ide ďalej k mestám Efronovho pohoria. Potom hranica zahýba do Bály, to je Karjatiarim. 10 Od Bály sa hranica točí na západ k vysočine Seir, prechádza po severnej strane vrchu Jarim, to je Cheslon, zostupuje do Bet-Šemeša a prechádza do Tamny. 11 Ďalej ide hranica po severnej strane Akarona, potom sa ohýba do Sechrony, prechádza cez vrch Bála a ide ďalej do Jebneela; a hranica sa končí pri mori. 12 Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Júdovcov podľa ich rodov dookola.

1

mail   print   facebook   twitter