Hľadaný výraz: Joz 14,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Tu pristúpili k Jozuemu v Galgale Júdovci a Jefonov syn, Kenezejec Kaleb, mu povedal: „Ty vieš o tom, čo Pán povedal Božiemu mužovi Mojžišovi o mne i o tebe v Kadešbarne.

1

mail   print   facebook   twitter